يكشنبه 03 تیر 1403    2024/6/23

مشروح اخبار مرکزی

فارس آماده جذب سرمایه گذاران اقتصادی است

جذب سرمایه گذار در فعالیت‌های اقتصادی و توسعه نقشی اساسی دارد از این رو می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در چرخه اقتصادی حائز اهمیت است جذب سرمایه گذاران است.

، 55 : 13 - 1402/05/14

فارس آماده جذب سرمایه گذاران اقتصادی است