چهارشنبه 12 مهر 1402    2023/10/4

مشروح اخبار کرمانشاه

نیازهای منطقه ثبت جهانی شده اورامانات کدامند؟

سرپرست پایگاه جهانی اورامانات به تشریح مهمترین نیازهای این منطقه ثبت جهانی شده پرداخت.

، 58 : 14 - 1402/05/16

نیازهای منطقه ثبت جهانی شده اورامانات کدامند؟