يكشنبه 03 تیر 1403    2024/6/23

مشروح اخبار قزوین

مرکز درمان جهاد دانشگاهی قزوین:

از ذخیره ۳۰۰۰ نمونه خون بندناف تا تولد ۱۰۰۰ نوزاد در مرکز درمان جهاد دانشگاهی قزوین

مرکز درمان جهاد دانشگاهی قزوین در چند سال اخیر توانسته بر گستردگی خدمات درمانی استان اضافه کند و در این راستا سبب ذخیره ۳ هزار خون بندناف و تولد ۱۰۰۰ نوزاد در مرکز درمان ناباروری شده است.

، 30 : 14 - 1402/05/16

از ذخیره ۳۰۰۰ نمونه خون بندناف تا تولد ۱۰۰۰ نوزاد در مرکز درمان جهاد دانشگاهی قزوین