پنجشنبه 24 خرداد 1403    2024/6/13

مشروح اخبار بین الملل

کنعانی در نشست خبری:

همکاری ایران با بریکس یک منفعت دوجانبه است

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه همکاری ایران با بریکس یک منفعت دوجانبه است، تاکید کرد: تعدد مشارکت‌های سطح بالای ایران در نشست‌های بریکس دال بر وجود این تمایل و همکاری‌هاست.

، 0 : 12 - 1402/05/30

همکاری ایران با بریکس یک منفعت دوجانبه است