پنجشنبه 24 خرداد 1403    2024/6/13

مشروح اخبار تهران

فرمانده انتظامی شهرستان ری:

چرخاندن شرور قمه‌کش معروف تهران در محله ۱۳ آبان

فرمانده انتظامی شهرستان ری از چرخاندن شرور قمه‌کش شناخته شده تهران که عامل قدرت نمایی در محله ۱۳ آبان بود خبر داد و گفت: متهم در بازسازی صحنه جرم اظهار ندامت و پشیمانی کرد.

، 51 : 12 - 1402/05/17

چرخاندن شرور قمه‌کش معروف تهران در محله ۱۳ آبان