يكشنبه 13 اسفند 1402    2024/3/3

مشروح اخبار آذربایجان غربی

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه :

پتروشیمی ارومیه پنج هزار میلیارد ریال طلبکار است

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه از طلب پنج هزار میلیارد ریالی این شرکت خبر داد و گفت: سازمان خدمات حمایت کشاورزی مهمترین بدهکار این شرکت است.

، 42 : 14 - 1402/05/16

پتروشیمی ارومیه پنج هزار میلیارد ریال طلبکار است