چهارشنبه 12 مهر 1402    2023/10/4

مشروح اخبار آذربایجان شرقی

به بهانه دومین سالروز تنفیذ حکم رئیس جمهور:

رشد ۶۶ درصدی سرمایه گذاری ره آورد دولت سیزدهم در آذربایجان شرقی

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برنامه ها و رویکردهای موفق دولت مردمی سیزدهم در ۲ ساله گذشته از ارتقای شاخص های توسعه ای از جمله رشد ۶۶.۷ درصدی سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی ۶.۳ درصدی استان خبر داد و گفت که این دستاوردها نتیجه اقدام های اساسی و توجه ویژه دولت در بخش های مختلف است.

، 38 : 13 - 1402/05/15

 رشد ۶۶ درصدی سرمایه گذاری ره آورد دولت سیزدهم در آذربایجان شرقی